UDOSTĘPNIJ WPIS
Jans Consulting, firma szkoleniowa ze Szczytna wspólnie z British School w Piszu organizuje nieodpłatne szkolenia językowe z języka angielskiego dla osób dorosłych z powiatu piskiego i szczycieńskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 18 lat.
Szkolenia będą organizowane na różnych poziomach zaawansowania (podstawowy A1 i A2, oraz rozszerzonym B1). W zależności od potrzeb uczestników biorących udział w szkoleniach mogą one być również prowadzone  w formie kursów maturalnych, systematyzujących wiedzę przed egzaminem maturalnym.
Szkolenia będą organizowane stacjonarnie w Piszu, na Placu Daszyńskiego w Szkole Językowej British School w terminie od września do listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i uznanym Certyfikatem TOEIC Bridge.
Zarówno szkolenie jak i egzamin jest bezpłatny. Uczniowie nie ponoszą kosztów udziału, są one sfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Języki obce Twoim kapitałem” nr projektu RPWM.02.03.01-28-0118/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić Deklarację uczestnictwa w projekcie (wzór dostępny poniżej). Jest to dokument, w którym wyraża się chęć uczestnictwa w szkoleniu. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa szkoleniowa.
Deklarację można przesłać mailem na adres: m.jans@jans.tv lub zdjęcie deklaracji na numer 505 105 392.
Na deklaracje czekamy do 20 czerwca!
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora projektu: Monika Jans-Derewecka tel. 505 105 392
Deklaracja uczestnictwa: kliknij tutaj  
Skip to content