Policealne Studium Zawodowe w Piszu 

Kandydaci do studium przyjmowani są zgodnie z kolejnością składanych podań. Ilość uczniów oraz oddziałów ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły. 

Zawody, w którym szkoła zamierza kształcić z dniem rozpoczęcia działalności:

  • TECHNIK ADMINISTRACJI

ZAPEWNIAMY:

– nowoczesne metody kształcenia;

– doświadczoną kadrę w kształceniu dorosłych;

– własną dobrze wyposażoną bazę lokalową;

– miłą i przyjemną atmosferę;

– wydawanie bezpłatnie zaświadczeń do ZUS-u, KRUS-u;

– stypendia dla najlepszych słuchaczy!

– nie musisz mieć matury, aby zapisać się do szkoły policealnej;

– nauka odbywa się w systemie zaocznym co 2 tygodnie;

– wsparcie zajęć dydaktycznych platformą edukacyjną;

– szkoły nie posiadają uprawnień szkoły publicznej.

OPŁATY:

Czesne miesięcznie wynosi tylko 180 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • kwestionariusz osobowy;
  • podanie do studium;
  • zdjęcia format 3,5 x 4,5 cm (2 sztuki);
  • ksero dowodu osobistego;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.