UDOSTĘPNIJ WPIS

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Termin egzaminu – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 9 września 2022 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym: pobierz tutaj

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 12 lipca br. (w godz. 9.00 – 14.30)!

Skip to content