UDOSTĘPNIJ WPIS

Wyniki egzaminu maturalnego dostępne są już od dzisiaj na stronie: https://ziu.gov.pl/login lub w sekretariacie szkoły. Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości.

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej mają prawo przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym (20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00).

Wcześniej należy złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (najpóźniej do 16 lipca 2024 r.) – pobierz tutaj

Opłata za ww. egzamin wynosi 50 zł.

Skip to content