Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Data Semestr 800_845 II POL 08.05. IV BIO VI 22.05. II IV HIS VI POL BIO VI POL BIO HIS BIO BIO BIO 850_935 940-1025 1030-1115 POL 1130-1215 POL 1220-1305 1310-1355 HIS FIZ BIO BIO FIZ BIO 23.05. II I ANG MAT ANG MAT ANG MAT ANG MAT ANG MAT MAT ANG MAT ANG MAT ANG MAT ANG MAT Η Η Η POL POL POL BIO FIZ FIZ 1400-1445 1450-1535 1540-1625 BIO BIO INF POL POL INF BIO INF”Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Data Semestr 800_845 850_935 12.06. II IV FIZ MAT VI 13.06. II IV VI MAT POL FIZ 940-1025 POL FIZ MAT MAT MAT 1030-1115 POL FIZ 1130-1215 1215 POL INF 1220-1305 INF POL MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT POL POL 1310-1355 INF HIS MAT HIS 1400-1445 1445 MAT 1450-1535 MAT 1540-16 MAT MAT HIS MAT POL POL MAT Legenda: POL język polski ANG język angielski MAT-matematyka -historia NF-informatyka BIO- biologia FIZ- -fizyka -historia społeczeństwo”