EGZAMIN MATURALNY

1. Harmonogram egzaminu maturalnego: pobierz tutaj

2. Informatory maturalne: pobierz tutaj

3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.: pobierz tutaj

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022: pobierz tutaj

5. Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 r.: pobierz tutaj

6. INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 znajduje się na str. 7 deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego (link znajduje się w pkt. 3).

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z ćwiczeń online, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

  • https://padlet.com/nowaera/matura

  • https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets