EGZAMIN MATURALNY

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 r. oraz deklaracja maturalna znajdują się na stronie OKE w Łomży: kliknij tutaj

Materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023 można znaleźć na stronie CKE:

Egzamin maturalny 2023

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z ćwiczeń online, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

  • https://padlet.com/nowaera/matura

  • https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets