EGZAMIN MATURALNY

Harmonogram egzaminu maturalnego: pobierz tutaj

Informatory maturalne: pobierz tutaj

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z ćwiczeń online, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

  • https://padlet.com/nowaera/matura

  • https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

  • https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku