UDOSTĘPNIJ WPIS
Oświadczenie należy złożyć do 14 lipca br. w sekretariacie szkoły (skrzynka na listy przy wejściu do szkoły) lub drogą mailową (skan) na adres: ce.pisz@op.pl
Termin egzaminu – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym: kliknij tutaj

Skip to content