UDOSTĘPNIJ WPIS

Słuchacze, którzy z ważnych powodów nie przystąpili do egzaminów w terminie podstawowym, mogą złożyć podanie o termin dodatkowy (egzaminy te odbędą się w drugiej połowie sierpnia, konkretna data zostanie podana w wakacje). 

Opłata za każdy egzamin wynosi 20 zł (ustny/pisemny).

Termin złożenia podania: do 13 czerwca 2022 r.

Nieprzystąpienie do egzaminów oraz niezłożenie podania spowodują skreślenie z listy słuchaczy szkoły.

Wzór podania o termin dodatkowy: pobierz tutaj

Skip to content