UDOSTĘPNIJ WPIS
ZJAZD 08.01. – 09.01.2022 r. ODBĘDZIE SIĘ ZDALNIE (przy wykorzystaniu Google Meet, link zostanie wysłany na Państwa maile na początku stycznia).
EGZAMINY PRZEWIDZIANE NA OKRES NAUCZANIA ZDALNEGO BĘDĄ PRZEPROWADZANE TYLKO W FORMIE PISEMNEJ (przesłane przez szkołę drogą mailową/wydrukowane zestawy do odbioru w sekretariacie).
TERMINY EGZAMINÓW:
Język polski:
– sem. I – 15.01.2022 r. (po biologii)
– sem. III – 15.01.2022 r.
– sem. V – 15.01.2022 r.
Język angielski:
– sem. I – 09.01.2022 r. (egzamin pisemny, który zostanie wysłany na Państwa e-maile), 23.01.2022 r. (ustny)
– sem. III – 23.01.2022 r. (egzamin pisemny i ustny)
Historia:
– sem. I – 22.01.2022 r., UWAGA! ZMIANA TERMINU NA 15.01. (po egzaminie z j. polskiego)
– sem. III – 08.01.2022 r.
Wiedza o społeczeństwie:
– sem. III – 22.01.2022 r.
Matematyka:
– sem. I – 23.01.2022 r.
– sem. III –23.01.2022 r.
– sem. V – 15.01.2022 r.
Fizyka:
– sem. I – 09.01.2022 r.
– sem. III – 22.01.2022 r.
Biologia:
– sem. I – 15.01.2022 r.
– sem. III – 15.01.2022 r.
– sem. V – 23.01.2022 r.
Podstawy przedsiębiorczości:
– sem. I – 08.01.2022 r.
Historia i społeczeństwo:
– sem. V – 22.01.2022 r.
Skip to content