UDOSTĘPNIJ WPIS
Do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym uprawniony jest absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych przedmiotów nie został mu unieważniony. Absolwent składa w szkole oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu – do 12 lipca 2021 r.  Egzamin w terminie poprawkowym  zostanie przeprowadzony w dniu: CZĘŚĆ PISEMNA 24 sierpnia 2021  Ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej – 10 września 2021 r. załącznik 7_2314 pdf
Skip to content