UDOSTĘPNIJ WPIS

Do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym uprawniony jest absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych przedmiotów nie został mu unieważniony.

Absolwent składa w szkole oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu – do 12 lipca 2021 r. 

Egzamin w terminie poprawkowym  zostanie przeprowadzony w dniu:

CZĘŚĆ PISEMNA 24 sierpnia 2021

 Ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej – 10 września 2021 r.

załącznik 7_2314 pdf

Skip to content